ارزیابی مدارک دانش آموختگان خارج از کشور

دکتر محمد حسین مجلس آرا در گفتگوئی با خبرنگار مهر گفت: از سپتامبر ۲۰۱۳ که حدود ۶ ماه از آن می گذرد فرایند ارزیابی دانش آموختگان خارج از کشور را مقداری تغییر دادیم.
وی افزود: یکی از ویژگی‌های آیین نامه جدید درجه بندی دانشگاه های خارجی در چهار گروه ممتاز، خوب، متوسط و ضعیف است که ما برهمین اساس تاکید کرده ایم دانشجویانی که برای ادامه تحصیل با بورس تحصیلی اعزام می شوند از دانشگاه های ممتاز فارغ التحصیل شوند.
الزام دانشجویان بورسیه برای تحصیل در دانشگاه‌های ممتاز
مدیرکل دانش آموختگان سازمان امور دانشجویان افزود: اداره کل بورس سازمان امور دانشجویان نیز پیگیر این موضوع است تا دانشجویانی که دارای بورس تحصیلی هستند به سمت دانشگاه‌های ممتاز هدایت شوند.
وی ادامه داد: وقتی ما دانشجویی را با هزینه دولت برای تحصیل اعزام می‌کنیم باید ماحصل آن این باشد که دانشجو از دانشگاه ممتاز فارغ التحصیل شده و آماده تحقیق و تدریس باشد.
درجه بندی دانشگاه ها در چهار گروه
مجلس آرا افزود: درآیین نامه جدید دانشگاه ها به چهار گروه ممتاز، خوب، متوسط و ضعیف درجه بندی شده اند، بنابراین تمام دانشگاه‌هایی که از نظر اداره دانش آموختگان دارای اعتبار است در این چهار گروه قرار می گیرد.
عدم تایید مدارک تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌های ضعیف
وی اضافه کرد: در گروه ممتاز بهترین دانشگاه‌های دنیا قرار گرفته و در گروه خوب نیز دانشگاه‌های خوبی قرار دارند، در گروه متوسط نیز تحت شرایطی مدارک دانشجویان تایید می شود اما در گروه ضعیف فقط مدرک دانشجویان در قطع کارشناسی معتبر است و دانشگاههای این گروه برای مقطع کارشناسی ارشد و دکتری مورد تایید نیست.
استقرار دانشگاه های ضعیف در تمام کشورهای دنیا
وی افزود : دانشگاههای ضعیف در تمام کشورهای دنیا قرار گرفته اند و بستگی به یک کشور خاص ندارد تعداد زیادی از دانشگاه‌ها دراین گروه قرار گرفتند و از تمام کشورها هستند و این دانشگاه‌ها فقط تا مقطع کارشناسی معتبرهستند توصیه ما به دانشجویان این است که دراین دانشگاه‌ها تحصیل نکنند چرا که دچار مشکل شده و ما نمی توانیم مدارک آنها تایید کنیم.
اجرای آیین نامه جدید بعد از ژانویه ۲۰۱۳
مدیرکل دانش آموختگان سازمان امور دانشجویان افزود: البته این آیین نامه از ژانویه ۲۰۱۳ قابل اجرا است و دانشجویانی که از قبل از این قانون، دراین دانشگاه‌ها تحصیل می‌کنند با شرایطی مدارک آنها ارزیابی می شود.
ارزیابی بیش از ۲هزارو ۵۰۰ دانشگاه خارجی
وی با بیان اینکه بیش از ۲هزارو ۵۰۰ دانشگاه برروی سایت اداره کل دانش آموختگان سازمان امور دانشجویان قرار دارد که براساس آیین نامه جدید درجه بندی شده و گروه آن مشخص شده است.
ارزیابی دانشگاه های خوب دنیا به صورت مستمر
مجلس آرا تاکید کرد: دانشگاه های خارجی به صورت مرتب ارزیابی شده و دانشگاههایی که رتبه خوب دریافت می کنند به روز شده و برروی سایت قرار می گیرند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Website is Protected by WordPress Protection from eDarpan.com.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.