اغاز ثبتنام پذیرش تحصیلی در هندوستان ۲۰۱۷

در زمینه رشته هاي غیر پزشکی در کشور هندوستان دو گزینه و جود دارد یکی زیر مجموعه مهندسی و دیگري زیر مجموعه رشته ها و دوره هاي علوم و علوم انسانی می باشد. رشته هاي مهندسی داراي دوره هاي چهار ساله در لیسانس و دوره هاي دو ساله در مقطع فوق لیسانس می باشند. رشته هاي علوم که همواره از استقبال بیشتري از سوي دانشجویان خارجی برخوردار بوده اند

برای دریافت پذیرش و ادامه تحصیل در رشته های پرطرفتار علوم پزشکی با توجه به محدودیت درصد پذیرش دانشجوی خارجی در دانشگاه های هندوستان، شما نیاز به یک رویکرد علمی و راهنمایی های حرفه ای دارید . هر ساله صدها دانش آموز برای ادامه تحصیل در رشته های پزشکی هند اقدام می کنند که متاسفانه بسیاری از آنها قادر به تحقق بخشیدن به رویاهای خود نمی شوند. چرا که اطلاعات کافی در رابطه با دانشگاه ها، فرآیندهای ویزا، ارائه خدمات مناسب ، زندگی در شهر مورد نظر را ندارد.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Website is Protected by WordPress Protection from eDarpan.com.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.