انتشار نتایج نظرسنجی از دانشجویان ایرانی خارج از کشور

رئیس دبیرخانه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور دانشجویان ایرانی خارج از کشور با اشاره به عملیاتی شدن یک نظر سنجی از ۲۸ کشوری که دانشجویان ایرانی حضور دارند، از نتیجه مهم این نظرسنجی خبر داد.
حجت الاسلام سید ابومحمد مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: نیاز سنجی از دانشجویان ایرانی خارج از کشور قرار بود در تمام کشورها و قاره هایی که این دانشجویان در آنجا حضور دارند، توزیع شود اما به دلائلی که پیش آمد این مرحله به طور کامل عملیاتی نشد.
وی ادامه داد: هر چند از ادامه این مسیر منصرف نشدیم اما نیازسنجی فرهنگی از دانشجویان ایرانی در ۲۸ کشور صورت گرفت و مصاحبه های مفصلی که با دانشجویان صورت گرفت در یک کتاب قطور، چاپ شد.
این مقام مسئول با بیان اینکه لازم است روی این مصاحبه ها تحلیل صورت گیرد تا پایه سیاستهای فرهنگی و برنامه ای دبیرخانه نهاد نمایندگی شکل گیرد، گفت: این نیاز سنجی ها بیشتر معطوف به مسائل عاطفی است و دانشجویان ایرانی خارج از کشور علاقمندند نظام از آنان حمایت و پشتیبانی کند.
مرتضوی، اظهار داشت: اگر در این نیاز سنجی به مسائل عاطفی اشاره شده در واقع منظور حمایت نظام از این دانشجویان به عنوان یک تکیه گاه عاطفی است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Website is Protected by WordPress Protection from eDarpan.com.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.