تکمیل نسخه بزرگ شاهنامه فردوسی در هند

بزرگترین نسخه خطی شاهنامه فردوسی به ابعاد ۶۰×۷۵ سانتیمتر به خط نستعلیق غبار در مرکز بین المللی میکروفیلم نور نوشته شد. خوشنویس این شاهنامه به مدت دو سال توسط مولوی شمیم هنرمند هندی و خوشنویس نسخ قرآنی در ابعاد و اشکال متفاوت، به اتمام یافت. این شاهنامه از روی نسخه امیر بهادر و با درنظر گرفتن سایر نسخ قرن دهم و یازدهم هجری نوشته شده است.

از خصوصیات مهم این شاهنامه تنوع در تذهیب آن است که نمای اوراق آن دارای تذهیبی متفاوت با یکدیگر است و تنها دو صفحه روبرو دارای تذهیب متقارن است همچنین در این شاهنامه تعداد ۷۰ صفحه نگارگری است که پرده هایی از شاهنامه به تصویر کشیده شده است. متن کامل این شاهنامه بر روی پانصد صفحه کاغذ دست ساز نوشته شده است.

مرکز بین‌المللی میکروفیلم نور خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو بزرگترین مرکز میکروفیلم و حفظ و مرمت میراث مکتوب در هند است که تاکنون از نسخ خطی بسیاری از کتابخانه های مهم هند میکروفیلم تهیه کرده و صدها هزار اسناد فارسی در هند را نیز دیجیتال نموده است.

تعداد زیادی از هنرمندان هندی روزانه به خلق آثار هنری با موضوعات گوناگون در این مرکز می پردازند از جمله تکمیل تعداد پانصد صفحه با عنوان «بسم الله الرحمن الرحیم» به خط کوفی که هیچ یک با دیگری تشابهی ندارد. در حقیقت این مجموعه به پانصد شیوه مختلف خط کوفی نگارش شده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Website is Protected by WordPress Protection from eDarpan.com.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.