حذف امتحان ورودی برای اخذ پذیرش دانشجویان خارجی در دانشگاه پنجاب

دانشگاه پنجاب که در دو سال گذشته برای پذیرش دانشجویان خارجی کسب نمره قبولی در امتحان ورودی این دانشگاه را ضروری می دانست به تازگی قانونی را مصوب کرده که بر اساس آن دانشجویان خارجی نیازی به شرکت در امتحان ورودی را نخواهند داشت.

یادآور می گردد دانشگاه پنجاب در سال ۲۰۱۳ موفق شده بود در رتبه ۱ بهترین دانشگاههای هند قرار گیرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Website is Protected by WordPress Protection from eDarpan.com.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.