دانشگاه باباصاحب امبدکار

امتیاز دانشگاه
رتبه کل
 • رتبه جهانی
 • رتبه در دانشگاه های هند
 • سطح آموزشی
 • محیط دانشگاه
 • امکانات دانشگاه
 • موقعیت دانشگاه

دانشگاه بابا صاحب  بیمراو امبدکار

(babasaheb bhimrao ambedkar university)


 

 

 

 

دانشگاه بابا صاحب بیمراو امبدکار(BBAU) دانشگاه مرکزی در لاکنو، اوتار پرادش است. نام دانشگاه از بابا صاحب بیمراو امبدکار، معمار اصلی قانون اساسی هند گرفته شده است. یکی از جوانترین دانشگاه های مرکزی با هدف ارتقاء سطح فرهنگ و دانش پیشرفت با ارائه استانداردهای بالای امکانات آموزشی و پژوهشی است.

دانشکده ها

 • دانشکده مطالعات امبدکار
 • دانشکده علوم و فناوری اطلاعات
 • دانشکده علوم زیست محیطی
 • دانشکده علوم زیستی و بیو تکنولوژی
 • دانشکده مطالعات حقوقی
 • دانشکده علوم فیزیکی

دانشکده علوم زیست محیطی

دانشکده علوم محیط زیست (SES) با اعضای هیات علمی بین رشته ای با هدف مطالعات پیشرفته و تحقیقات نوآورانه در جنبه های پایداری محیط زیست است. با این هدف دانشکده به عنوان یک قطب علمی در مورد مسائل مربوط به مسائل زیست و چالش های جهان معاصر، حوزه های تامین توسعه پایدار کشور با تاکید بر منابع زیست محیطی درآمده است. گروه علوم محیط زیست (DES) تحت SES در حال اجرا دوره دو ساله کارشناسی ارشد علوم زیست محیطی از زمان آغاز به کار خود در ماه ژوئیه سال ۱۹۹۷ می باشد و همچنین دوره کارشناسی ارشد میکروب شناسی با تاکید بر مدیریت زباله های صنعتی و دوره دکتری در علوم زیست محیطی را ارائه می دهد. سه استاد و پنج سخنران در بخش تخصص های مختلف از محیط زیست، میکروبیولوژی، فیزیولوژی استرس، بیوتکنولوژی محیط زیست، ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA)، اکولوژی میکروبی، سم شناسی محیط زیست، شیمی محیط زیست، مدیریت محیط زیست و غیره وجود دارد

بخش سمینار به طور منظم در طی تعطیلات آخر هفته برای دانشجویان که در آن دانشجویان در مورد موضوعات انتخابی خود صحبت می کنند به طور جدی فعال است. این دانشکده دارای ۱۰ عضو هیئت علمی در آموزش و پژوهش می باشد. فعالیت های تحقیقاتی عمده بخش عبارتند از:

 • استرس محیط زیست در پاسخ به رشد گیاهان دارویی
 • Bioremediation از آلاینده های زیست محیطی از جمله فلزات سنگین
 • بهداشت و مدیریت خاک
 • اثر آلاینده های هوا بر روی گیاهان
 • مدل سازی استفاده از زمین، مدیریت منابع آب، برنامه ریزی محیط زیست، سنجش از دور و GIS

رشته های دانشگاه

مقطع

رشته

طول دوره

کارشناسی

اقتصاد، تاریخ، علوم سیاسی، جامعه شناسی/ علوم دامی کاربردی، بیوتکنولوژی، محیط زیست، میکروبیولوژی، علوم محیط زیست، باغبانی، فناوری اطلاعات، توسعه انسانی و مطالعات خانواده، فیزیک کاربردی، شیمی کاربردی، ریاضی کاربردی، آمار کاربردی/ داروسازی

۳ سال

کارشناسی ارشد

اقتصاد/ تاریخ/ علوم سیاسی/ جامعه شناسی/ کامپیوتر کاربردی(۳ سال)/ کتابداری و اطلاع رسانی/ فناوری اطلاعات/ روزنامه نگاری و ارتباطات جمعی/ علوم کاربردی علوم دامی/ حقوق در حقوق بشر/ حقوق/ علوم در توسعه انسانی و مطالعات خانواده/ علوم در باغبانی/ علوم در پرورش کرم ابریشم/ علوم در بیوتکنولوژی/ علوم محیط زیست/ میکروب شناسی در محیط زیست/ حقوق/ داروسازی/ حقوق در حقوق بشر/ کتابداری و اطلاع رسانی/ علوم کاربردی علوم دامی/ علوم در بیوتکنولوژی/ علوم محیط زیست/ باغبانی/ مطالعات خانواده بشری توسعه/ علوم در پرورش کرم ابریشم/ فناوری اطلاعات/ (MLI) علوم کتابداری و اطلاع رسانی/ (LLM) حقوق/ (MCJ) روزنامه نگاری و ارتباط جمعی/ (MCA)کامپیوتر کاربردی/ (MBA)مدیریت روستایی

۲ سال

دکترا

در تمامی رشته های بالا

۳ تا ۵ سال

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Website is Protected by WordPress Protection from eDarpan.com.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.