دانشگاه جامو

امتیاز دانشگاه
رتبه کل
  • رتبه جهانی
  • رتبه در دانشگاه های هند
  • سطح آموزشی
  • محیط دانشگاه
  • امکانات دانشگاه
  • موقعیت دانشگاه

 دانشگاه جامو

(jammu university)

 

 

 

 

 

 

دانشگاه جامو، در سال ۱۹۶۹ توسط قانون مجلس قانونگذاری ایالتی که به طور موثر سابق جامو و کشمیر دانشگاه به دانشگاه جامو و کشمیر دوشاخه ترتیب تاسیس شده است. این دانشگاه در حال حاضر در سواحل رودخانه تاوی واقع شده است. این دانشگاه برنامه های مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا را ارائه می دهد. این دانشگاه برای اولین بار در هند داده می شود ISO-9001 است.

گروه ها

 

گروه گردشگری، شیمی، فیزیک ، گروه علوم محیط زیست، علوم، گروه بیو تکنولوژی ، گروه علوم کامپیوتر، گروه مدیریت (مدرسه کسب و کار)، گروه جانورشناسی، گروه گیاه شناسی ، گروه زمین شناسی، گروه جغرافیا، گروه ریاضیات ، اداره آموزش و پرورش، قانون وزارت علوم، گروه کتابداری،گروه اردو، پنجابی گروه، گروه آمار، گروه بودایی، وزارت هندی، انگلیسی گروه، گروه جامعه شناسی، گروه علوم سیاسی، گروه تاریخ، وزارت اقتصاد، وزارت بازرگانی، وزارت سانسکریت، گروه روانشناسی و گروه بیو شیمی گروه های این دانشگاه می باشد.

کتابخانه

این دانشگاه دارای یک کتابخانه مجهز مرکزی که نیازهای دانش آموزان این دانشگاه و همچنین دیگران را رفع می کند. این کتابخانه دارای مجموعه بیش از ۳۵۰٫۰۰۰ کتاب و الکترونیک رسانه ها هست.

دانشکده ها

دانشکده علوم زیستی
دانشکده هنر / زبان های شرقی
دانشکده علوم
دانشکده آموزش و پرورش
دانشکده مطالعات بازرگانی
دانشکده علوم ریاضی
دانشکده حقوق
دانشکده علوم اجتماعی
دانشکده پزشکی
دانشکده فنی و مهندسی
دانشکده موسیقی و هنرهای زیبا

  رشته های دانشگاه

مقطع

رشته

طول دوره

دیپلما

توسعه انسانی/ علوم جرم شناسی و نیروی انتظامی/ مدیریت کسب و کار

۱ سال

کارشناسی

تربیت بدنی/ فیزیک و الکترونیک/ روانشناسی/ سانسکریت/ جامعه شناسی/ آمار و اطلاعات/ زبان اردو/ جانور شناسی

۳ سال

کارشناسی ارشد

شیمی/ گیاه شناسی/ میکروبیولوژی/ بیوتکنولوژی/ بیوشیمی/ مطالعات بودایی/ بازرگانی/ جغرافیا/ اقتصاد/ علوم کامپیوتر/ حقوق قضايي/ علوم کتابداری/ فیزیک/ الکترونیک/ علوم سیاسی/ MBA (مدیریت بازرگانی)/ MTM (مدیریت گردشگری)/ ریاضیات/ زمین شناسی/ هندی/ جغرافیا/ تاریخ/ علوم زیست محیطی/ زبان و ادبیات انگلیسی/ فیزیک / الکترونیک/ آموزش/ روانشناسی/ روانشناسی بالینی/ آموزش و پرورش/ تاریخ/ شیمی/ علوم ریاضی/ فیزیک/ اقتصاد/ علوم محیط زیست/ بیوتکنولوژی/ زبان انگلیسی

۲ سال

پیش دکترا

کتابداری و اطلاع رسانی

۱ سال

دکترا

تمامی رشته های کارشناسی ارشد

۳ تا ۵ سال

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Website is Protected by WordPress Protection from eDarpan.com.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.