دانشگاه شیواجی

امتیاز دانشگاه
رتبه کل
 • رتبه جهانی
 • رتبه در دانشگاه های هند
 • سطح آموزشی
 • محیط دانشگاه
 • امکانات دانشگاه
 • موقعیت دانشگاه

دانشگاه شیواجی

(Shivaji University)

 

 

 

 

 

 

دانشگاه شیواجی در سال ۱۹۶۲ تاسیس شده و در کلاپور، ماهاراشترا، هند واقع شده است. این دانشگاه در ۱۸ نوامبر سال ۱۹۶۲ توسط Sarvepalli Radhakrishnan، رئیس جمهور وقت هند افتتاح شد. یکی از اهداف اصلی پایه ای و اساسی این دانشگاه به رفع نیازهای منطقه ای جنوب ماهاراشترا بوده است.

وقتی که دانشگاه شیواجی در سال ۱۹۶۲ تاسیس شد، اهداف تعیین شده قبل دانشگاه شامل ایجاد فرصت های آموزش عالی در دسترس جوانان روستایی، انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی در زمینه علوم و علوم انسانی برای اطمینان از رشد و توسعه منطقه ای بوده است. شورای ملی ارزیابی و اعتباربخشی، NAAC به آن درجه B +  را ارایه کرده است و دانشگاه حدود ۲۵۰ کالج وابسته دارد.
این دانشگاه در حال تشویق شایستگی با معرفی یک طرح منحصر به فرد به نام ” بورس تحصیلی شایستگی دانشگاه شیواجی ، ۵۰۰ کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان شایسته در کالج های وابسته است. همچنین کمک هزینه های تحصیلی پژوهش برای دانشجویان دکتری ارائه می دهد.
دانشگاه شیواجی اخیرا با Bhabha مرکز تحقیقات اتمی بمبئی تفاهم نامه  برای تحقیق در مهندسی و علم مواد امضا کرده است. موسسات معتبر مانند آکادمی پلیس ماهاراشترا، Nashik و مرکز مطالعات اجتماعی، سورت وابسته به دانشگاه شیواجی است.

رشته های دانشگاه

مقطع

رشته

طول دوره

دیپلما

ترجمه هندی/ گردشگری و مسافرت/ برنامه نویسی کامپیوتر (DCP)/ مدیریت بازرگانی (DBM)/ آموزش

۱ سال

کارشناسی

علوم کتابداری و اطلاع رسانی/ ارتباطات روزنامه نگاری/ آموزش/ روانشناسی/ مدیریت بازرگانی/ حسابداری پیشرفته/ بانکداری پیشرفته/ توسعه تعاونی/ کسب و کار/ آمار پیشرفته/ جغرافیای تجاری و بازاریابی/ تجارت الکترونیک/ انگلیسی/ هندی/ مدیریت صنعتی/ بیمه/ بازاریابی/ مدیریت مالیاتی/ اقتصاد روستایی/ شیوه های مدیریت مدرن/ گیاه شناسی/ بیوتکنولوژی/ علوم داروسازی/ علوم کتابداری و اطلاع رسانی/ صنایع غذایی و مدیریت/ ساخت لباس و مد/ علم شیلات/ شیمی/ الکترونیک/ انگلیسی/ شیلات/ علوم صنایع غذایی و کنترل/ جغرافیا/ تکنولوژی بذر/ روانشناسی/ فیزیک/ میکروبیولوژی/ ریاضی/ آمار/ جانورشناسی/ نساجی/ تاریخ باستان و فرهنگ هند/ اقتصاد/ آموزش/ انگلیسی/ جغرافیا/ هندی/ تاریخ/ علوم اصلی/ کانادا/ منطق/ مراتی/ ریاضیات/  فارسی/  فلسفه/ تربیت بدنی/ علوم سیاسی/ روانشناسی/ کار اجتماعی/ جامعه شناسی/ زبان تخصصی/ اردو/ لباس و مد/ تربیت بدنی/ مطالعات یوگا/ اقتصاد/ انگلیسی/ جغرافیا/ کانادا/ تاریخ باستان و فرهنگ هند/ اردو/ تاریخ/ علوم سیاسی/ فارسی/ مطالعات یوگا (IDS)/ مدیریت بازرگانی (BBA)/ حسابداری پیشرفته/ بانکداری پیشرفته/ آمار پیشرفته/  کسب و کار/ توسعه تعاونی/ جغرافیای تجاری و بازاریابی/ تجارت الکترونیک/ مدیریت صنعتی/ بیمه/  بازاریابی/ شیوه های مدیریت مدرن / اقتصاد روستایی/  مدیریت مالیاتی/ علوم کتابداری و اطلاع رسانی/ علوم داروسازی/ شیمی/ الکترونیک/ انگلیسی/ علم شیلات/ شیلات/ علوم و صنایع غذایی و کنترل/ زمین شناسی/ ریاضی/ حفاظت از کارخانه/ تکنولوژی بذر/ آمار/ نساجی/ امور مالی شرکت/ حسابداری هزینه/ فلسفه در رقص/ عدالت کیفری و حقوق بشر/ علم اقتصاد/ آموزش و پرورش/ روانشناسی آموزشی/ آمار آموزشی/ علوم الکترونیک/ فلسفه به زبان انگلیسی/ علوم محیط زیست/ سنگنبشته و سکه شناسی/ شیلات/ حقوق بشر و نظام عدالت کیفری/ حقوق بشر و وظایف در بین المللی/ شیمی صنعتی/ قانون صنعتی/ مالکیت معنوی و فناوری اطلاعات/ زیست شناسی دریایی/ ریاضیات/ بازرگانی/ مکانیک-تولید/ علم هواشناسی/ زبانهای خارجی مدرن/ موسیقی/ نقاشی مجسمه سازی/ پالی/ اداره زندان، رفتار با مجرمین/ مدیریت آفات/ شیمی دارویی/  داروشناسی/ تربیت بدنی/ گیاه پزشکی/ سیاست/ / حفاظت و اجرای حقوق بشر در هند/ تکنیک تضمین کیفیت/ فن آوری و حقوق بشر/ پرورش کرم ابریشم/ آموزش کار اجتماعی/

۳ سال

کارشناسی مهندسی

خودرو/ بیوتکنولوژی/ شیمی/ عمران/ علوم کامپیوتر و مهندسی/ برق/ الکترونیک و مخابرات/  الکترونیک/ محیط زیست/ فناوری اطلاعات/ ابزار دقیق/ مکانیک/ تولید/ صنایع غذایی و مدیریت (BFTM)/ شیمی/ بیوتکنولوژی/ عمران/ الکترونیک و مخابرات/ علوم رایانه و مهندسی/ فناوری اطلاعات/ محیط زیست/ ابزار دقیق/ برق/ الکترونیک/ مکانیک/ تولید/ علوم کامپیوتر فن آوری/ ارتباطات و فناوری الکترونیک/ صنایع غذایی/ مهندسی نساجی/ مهندسی تولید

۴ سال

کارشناسی ارشد

مراتی/ هندی/ زبان انگلیسی/ زبان خارجه/ بازرگانی/ آموزش/ علوم اجتماعی/ هنر/ حقوق/ علوم کتابداری و اطلاع رسانی/ هنرهای زیبا/ ارتباط جمعی/ علوم الکترونیک/ علوم محیط زیست/ شیلات/ علوم و فناوری درعلوم صنایع غذایی/ جغرافیا/ علوم زمین شناسی/ علوم اصلی/ زیست شناسی دریایی/ شیمی معدنی/ علوم ریاضی/ جانورشناسی/ میکروبیولوژی/ مدیریت آفات/ فیزیک/ گیاهپزشکی/ پرورش کرم ابریشم/ ریاضیات و فناوری/ شیمی صنعتی/ زیست شناسی دریایی/ شیمی معدنی/ علوم ریاضی/ هواشناسی/ میکروبیولوژی/ مدیریت آفات/ فیزیک/ مراتی/ زبان خارجه/ بازرگانی/ آموزش/ علوم اجتماعی/ هنرهای زیبا/ ارتباط جمعی/ علم ریاضی/ علوم کتابداری و اطلاع رسانی(۳ سال)/ علوم الکترونیک(۳ سال)/ علوم محیط زیست(۳ سال)/ شیلات(۳ سال)/ علوم و فناوری در علوم و صنایع غذایی(۳ سال)/ داروسازی (MPharm)/ گیاه شناسی/ بیوشیمی/ بیوتکنولوژی/ علوم کامپیوتر/ آمار/ جانورشناسی/ نساجی/ ارتباطات و روزنامه نگاری/ مدیریت بازرگانی (MBA)/ کامپیوتر کاربردی (MCA)/ تاریخ هند باستان، فرهنگ و باستان شناسی/ اقتصاد/ کانادا/ تاریخ/ مراتی/ جغرافیا/ فلسفه/ علوم سیاسی/ اردو/ جامعه شناسی/ آمار/ الکترونیک/ شیمی/ تجارت/ آموزش و پرورش/ جامعه شناسی علوم اجتماعی/ فنون/ علم/ قانون/ کتابخانه و اطلاع رسانی/ هنر در هنرهای زیبا/ ارتباطات جمعی/ ریاضیات/ علوم الکترونیک/ علوم محیط زیست/ شیلات/ علم و صنعت غذایی/ علوم خانه/ زیست شناسی دریایی/ علم هواشناسی/ میکرب شناسی/ ریاضیات فناوری/ حسابداری و حسابرسی/ مواد شیمیایی/ تاریخ هند باستان و فرهنگ/ فلسفه در انسان شناسی/ هنرهای کاربردی/ فلسفه به زبان عربی/ معماری/ باستان شناسی/ اوستا-پهلوی/ قانون بانکداری/ مهندسی بیوشیمی و بیوتکنولوژی/ گیاه شناسی/ مدیریت کسب و کار/ اقتصاد کسب و کار/ مواد شیمیایی/ فناوری شیمی/ علم شیمی/ مدنی/ تجارت/ دادرسی کیفری تطبیقی

کارشناسی ارشد مهندسی

الکترونیک و مخابرات/ مهندسی خودرو/ تکنولوژی نساجی

۲ سال

کارشناسی ارشد فلسفه

حسابداری و حسابرسی/ علوم احصائی/ تاریخ و فرهنگ هند باستان/ انسان شناسی/ هنر کاربردی/ زبان عربی/ باستان شناسی/ معماری/ مهندسی خودرو/ اوستا و پهلوی/ بانکداری/ قانون بانکداری/ بیو شیمی/ مهندسی بیوشیمی و بیوتکنولوژی/ گیاه شناسی/ اقتصاد کسب و کار/ اداره کسب و کار/ مدیریت بازرگانی/ مواد شیمیایی/ فن آوری شیمی/ عمران/ شیمی/ خشونت های جمعی/ بازرگانی/ روش مقایسهای جنایی/ علوم کامپیوتر و مهندسی/ رقص/ اقتصاد/ آموزش/ علوم زیست محیطی/ روانشناسی آموزشی/ آمار آموزشی/ مهندسی الکترونیک/ الکترونیک/ علوم الکترونیک/ زبان انگلیسی/ مهندسی محیط زیست/ شیلات/ جغرافیا/ زمین شناسی/ گجراتی/ عبری/ هندی/ تاریخ/ حقوق بشر و سیستم عدالت کیفری/ شیمی صنعتی/ قانون صنعتی/ ابزار دقیق/ مالکیت معنوی و فن آوری اطلاعات

۳ سال

دکتری

تمامی رشته های بالا

۳ تا ۵ سال

 1. سلام ببخشید من ۶ ماه پیش از دانشگاه JNTU در رشته مدیریت محیط زیست در مقطع فوق فارغ التحصیل شدم والان میخواستم برای phd اقدام کنم میشه لطفا منوراهنمایی کنید در مورد شهریه دانشگاه و ایا امگان گرفتن بورسیه وجود داره. ممنون

  • با سلام
   دکترا در رشته مربوطه سالیانه حدود ۳۰۰۰ دلار تا ۴۰۰۰ دلار می باشد
   و برای اخذ پذیرش با ما تماس بگیرید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Website is Protected by WordPress Protection from eDarpan.com.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.