دیدار رایزن علمی ایران در هند از دانشگاه…

دکتر علی اعظم خسروی رایزن محترم علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در کشور هند و شبه قاره در تاریخ ۱۱ و ۱۲ تیر ماه سال جاری از دانشگاه ارومیه بازدید و در جلسات مشترک با ریاست محترم دانشگاه و تعدادی از اعضای هیات علمی فارغ التحصیل از کشور هند شرکت نمودند. از موارد مهم مطروحه می توان به بررسی نحوه ایجاد روابط با دانشگاههای برتر آن کشور، استفاده از انتقال فناوری، توانایی شرکتهای دانش بنیان، برگزاری کارگاههای تخصصی کوتاه مدت و بازدید اعضای هیات علمی از تواناییهای علمی دانشگاهی هند اشاره نمود. ضمنا ایشان از پژوهشکده زیست فناوری، موزه تاریخ طبیعی دانشگاه، پردیس دانشگاهی شهر و پردیس دانشگاهی نازلو و مزار شهدا بازدید نمودند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Website is Protected by WordPress Protection from eDarpan.com.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.