راه اندازی شبکه مجازی دانشجويان ايرانی خارج کشور

شبکه مجازي دانشجويان ايراني خارج کشور به گفته مديرکل امور فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در راستاي ايجاد ارتباط قوي ميان دانشجويان ايراني خارج کشور طراحي و راه‌اندازي مي‌شود.
جليل دارا در گفتگو با خبرنگار مهر در اين باره گفت: يکي از مشکلاتي که دانشجويان ايراني خارج کشور باآن مواجه هستند اين است که ارتباطاتشان بعضا ضعيف است لذا وجود يک شبکه ارتباطي بين دانشجويان ايراني خارج کشور به شدت احساس مي‌شود.
مديرکل امور فرهنگي وزارت علوم افزود: دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج کشور در مواردي معتقدند که اگر فضاي مجازي ارتباطي بين آنها ايجاد شود علاوه بر اينکه ارتباط و نزديک بودن دانشجويانايراني خارج کشور را تسهيل مي‌کند بسياري از خلأهاي فرهنگي‌شان نيز رفع مي‌شود.
دارا با اشاره به فعاليت دانشجويان ايراني خارج کشور براي شبکه‌سازي ارتباطي بين خودشان گفت: البته در صورتي که يک اقدام ستادي در زمينه ايجاد شبکه مجازي دانشجويان ايراني خارج کشور صورت گيرد، فضايي ايجاد مي‌شود تا دانشجويان ايراني خارج کشور به واسطه ارتباطي که با يکديگر پيدا مي‌کنند در مناسبت‌هاي مختلف از جمله عاشورا فرصت دور هم جمع شدن را پيدا کنند.
وي افزود: در صدد هستيم هم ارتباط داخل را با دانشجويان ايراني خارج کشور قوي کنيم و هم اينکه يک فضاي مجازي تعريف کنيم که دانشجويان ايراني خارج کشور از طريق اين فضا بتوانند ارتباط قوي با يکديگر داشته باشند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Website is Protected by WordPress Protection from eDarpan.com.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.