نظام آموزشی هند

نظام آموزشی هندوستان

تحصيلات پيش دانشگاهی

تحصيل در كشور هندوستان از پنج سالگی آغاز می‌شود. دوره ابتدايی ۵ سال است و پس از آن دوره متوسطه آغاز می‌گردد. طول دوره متوسطه ۷ (Higher Secondary)    سال است و به دو دوره ۵ ساله و ۲ ساله تقسيم می‌شود. مجموع دوره تحصيلات ابتدايی و دبيرستانی در هندوستان معمولاً مشابه ايران  دوازده سال است و در پايان آن به دانش‌آموزان مدرك ديپلم دبيرستان (Intermediate Certificate) داده می‌شود.

توضیح مهم در مورد پیش دانشگاهی :

اگر پیش دانشگاهی دانشجو در گروهی باشد ،برای ثبت نام در رشته ای غیرگروه تحصیل داوطلب باید دروس اصلی گروه را به کارنامه خود اضافه کند بعنوان مثال اگر داوطلب در رشته ای غیر تجربی ثبت نام کرده باشد باید نهایت تا مهرماه سال بعد نمره زیست شناسی را به کارنامه اش اضافه کند .داوطلب میتواند در مدرسه ایرانیها یا در در مدارس بین المللی ثبت نام و برای دروس اصلی اقدام کند.

تحصيلات دانشگاهی

برای ورود به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی هندوستان داشتن مدرك ديپلم دبيرستان Intermediate certificate الزامی است.

بعضی  دانشگاه‌ها به خصوص در رشته‌های پزشكی و مهندسی به علت محدوديت گنجايش، معدل ديپلم دبيرستان را شرط ورود قرار داده‌اند و دارندگان معدل‌های بالاتر در اولويت قرار می‌گيرند. در بعضی از موسسات ممتاز نظير  فن‌آوری هندوستان (Indian Institute of Technology) علاوه بر شرط داشتن نمرات خيلی خوب، امتحان ورودی و مصاحبه نيز از  داوطلبان به  عمل می‌آورند. نظام تحصيلی در  اكثر دانشگاه‌های ساليانه و در تعداد كمی از دانشگاه‌ها نيم سالی است.

مراكز آموزش عالی در هندوستان از اين قرارند :

۱) دانشگاه‌ها، موسسات و مراكز پژوهشی كه از طرف دولت مركزی اداره می‌شوند.

۲) دانشگاه‌ها، موسسات و مراكز پژوهشی كه از طرف دولت ايالتی اداره می‌شوند.

۳) كالج‌هايی كه به دانشگاه‌ها وابسته هستند.

۴) كالج‌هايی خصوصی.

دوره‌های‌ تحصيلی‌

Diploma : دو تا سه‌ سال‌ تحصيل‌ بعد از ديپلم‌ ۱۲ ساله دبيرستان‌ است. اين‌ دوره‌ در كالج‌ها يا مؤ‌سسات‌ گذرانده‌ می‌شود.

Bachelor : دو سال‌ تحصيل‌ بعد از ديپلم‌ دبيرستان ۱۲ ساله يا پيش‌ دانشگاهی در كالج‌های‌ وابسته‌ به‌ دانشگاه‌ها است.

Bachelor : شامل‌ سه‌ تا پنج‌ سال‌ تحصيل‌ در رشته‌های‌ علوم‌ و مهندسی‌ در كالج‌های‌ معتبر وابسته‌ به‌ دانشگاه‌ها و ساير مراكز آموزش‌ عالی‌ معتبر بعد از ديپلم‌ ۱۲ساله (يا پيش‌ دانشگاهی) است.

Master : شامل‌ دو تا سه‌ سال‌ تحصيل‌ به‌ صورت‌ آموزشی‌ و پژوهشی‌ در رشته‌هاي‌ گوناگون‌ با شرط‌ ورود Bachelor  از دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالی‌ معتبر است.

(Master of Philosophy (M.Phil : شامل يك‌ تا دو سال‌ تحصيل‌ و پژوهش‌ بعد از Master است. لازم‌ به‌ يادآوری‌ است‌ كه‌ دوره‌ تحصيلی‌M.Phil.  پيش‌ نياز دوره‌ دكترا(Ph.D.) در برخی‌ از دانشگاه‌های‌ ممتاز هند است.

Ph.D. دوره دكترا : با توجه به رشته‌های مختلف، به طور معمول ۳ تا ۵ سال به طول می‌انجامد .
گفتنی است كه اين مقطع آموزشی نيازی به گذراندن دروس مربوط به رشته انتخابی و حضور در كلاس نداشته و دانشجويان به محض ورود از مجوز فعاليت تحقيقاتی تحت نظارت استاد راهنما برخوردار می‌شوند.

دوره فوق دكترا Post Doctorate Fellowship (P.D.F) به صورت خاص و در رشته‌های معدود در دانشگاه‌های معتبر هند ارائه می‌شود. گفتنی است كه هر رشته تابع ضوابط مقررات خاص همان رشته است .

جدول‌ چگونگی‌ ارزشيابی‌ مدارك‌ تحصيلی‌ دانشگاه‌های هندوستان

مدارك

شرايط

ارزشيابی

Diploma

Bachelor

دوره های تحصيلی دو تا سه ساله از مراکز آموزش‌ عالی‌ معتبر با داشتن ديپلم  دوازده ساله دبیرستان يا پيش دانشگاهی”کاردانی” ارزشیابی‌ می‌شود.

كاردانی

Bachelor

دوره های تحصیلی سه و چهار ساله در دانشگاه های گروه یک و دو با داشتن دیپلم دوازده ساله دبیرستان یا پیش دانشگاهی

دوره های تحصیلی پنج ساله در دانشگاه های گروه یک و دو با داشتن دیپلم دوازده ساله دبیرستان يا پيش دانشگاهی

كارشناسی

Master

دوره های تحصیلی دو تا سه ساله در دانشگاه‌های گروه يك و دو با داشتن‌ مدرك‌ كارشناسی

كارشناسی ارشد

(Ph.D.)

از دانشگاه‌های گروه يك و دو با داشتن‌ مدرك‌ كارشناسی‌ ارشد در رشته‌ مربوط

دکترا

نکته : دوره‌های‌ تكميلی‌ مانند Condenced Course  تأثيری‌ در ارزشيابی‌ مدارك‌ ‌ نخواهد داشت.

نکته : مدارك‌ تحصيلی‌ مراكز آموزش‌ عالی كه‌ در گروه‌های‌ الف، ب نامشان‌ آورده‌ نشده‌ است‌ با ورودی‌ بعد از آگوست‌ ۲۰۱۱ ارزشيابی‌ نمی‌شود.

نکته : برای ارزشیابی دائم مدرک دکتری از گروه ب به شرط داشتن مقاله علمی- پژوهشی در حد ISI/ISC از رساله دکتری یا گذراندن پیش دکتری (M.Phil) یا گذراندن واحد درسی (Course Work) ویا امتحان جامع دکتری (P.E) برابر با گروه الف اقدام خواهد شد.

نکته : ارزشیابی مدارک کارشناسی در رشته های مورد نیاز کشور فقط در خود دانشگاه ها (Campus) یا دانشکده های وابسته با درجه A از NAAC  یا  NBA/AICTE می تواند مورد بررسی قرار گیرد. ضمناً دوره های زبان و Diploma ارزشیابی نمی شود.

موسسات معتبر در هندوستان

الف) گروه یک

ب) گروه دو

ج) گروه سه

د) موسسات آموزش عالی فهرست شده در NBA برای کلیه رشته های فنی تا سطح کارشناسی ارشد

ه) موسسات آموزش عالی فهرست شده در NAAC برای رشته های غیر فنی

* منظور از موسسات معتبر گروه یک ، گروه دو ، گروه سه همان دسته بندی وزارت علوم می باشد.

موسسات آموزش عالی فهرست شده در NBA  برای کلیه رشته های فنی تا سطح کارشناسی ارشد :

این لغت خلاصه National Board of Accreditation) NBA)  می باشد . این یک نوع سیستم اعتبار بخشی به کالجهای مهندسی است که از سوی وزارت علوم هند مشخص شده است و مورد تایید ایران نیز میباشد. کالجهایی که اسامی آنها در این لینک موجود باشد برای ادامه تحصیل بلا مانع می باشند . آدرس سایت http://www.nba-india.org می باشد که در قسمت Statistics  شما می توانید به تفکیک دوره و رشته اطلاعات را دریافت نمایید .

موسسات مورد تایید آموزش عالی فهرست شده در NAAC  برای رشته های غیر فنی :

ه-۱) دانشگاه های دارای رتبه A برای کلیه مقاطع تحصیلی

ه-۲) کالج ها وانستیتوهای بارتبه +B به بالا تامقطع کارشناسی و با رتبه A تا مقطع کارشناسی ارشد

مؤسسه NAAC  مهمترین و معتبرترین مرجع رتبه بندی دانشگاهها و کالجهای هند است. شورای ملی ارزیابی و ارزش گذاری هندوستان،National Assessment and Accreditation Council) NAAC)  یک موسسه خود مختار است که کار ارزیابی و رتبه بندی مراکز آموزش عالی هندوستان را عهده دار میباشد .تعداد دانشگاههای دارای اعتبار از لحاظ این موسسه ۱۴۰ دانشگاه و تعداد کالجهای دارای اعتبار ۳۴۹۲ می باشد. در سیستم رتبه بندی NAAC اعتبار دانشگاهها و کالجها با حروف A,B,C مشخص شده اند. آدرس سایت http://naacindia.org می باشد در بالای صفحه قسمت ASSESSMENT & ACCREDITATION میتوانید لیست کالجها و دانشگاههای همه استانها را ببینید .

در ارتباط با رشته های کشاورزی تمام موسسات زیر مجموعه (ICAR (Indian Council of Agricultural Research  مورد تایید می باشند که آدرس سایت آن http://www.icar.org می باشد . و نهایتا اعتبار دانشگاههای هند را در سایت رنکینگ جهانی می توانید مشاهده کنید.

دانشگاه های هند

دانشگاههای خصوصی

به معنی سزاوار دانشگاه بودن  Deemed universities است.
اين انيستيتوها مستقلاٌ دانشجو گزينش کرده و امتحانا ت را برگزار نموده و مدرک تحصیلی صادر می نمایند همانند  Indian Institute of management  یا Indian Institute of technology که معروفترین این قبیل انستیتوها هستند.‏ معمولاٌ این موسسات در رشته های مدیریت و و مهندسی فعال می باشند و معتبرترین موسسات حرفه ای هند را باید در ميان این موسسات جستجو کرد که در شهرهای احمد آباد، کلکته، بنگلور،لاکنو (از نظر وزارت علوم ایران هم این موسسات ممتاز ارزیابی شده اند.) قرار دارند و بهترین موسسات آموزش مدیریتی هندوستان می باشند که معروفيت جهانی داشته وهزاران نفر در کنکور ورودی آنها همه ساله شرکت می نمایند .

انیستیتوهای خصوصی یا دولتی

این دانشگاهها ‏قبلاٌ کالج بوده اند. اين موسسات خود به تنهائی دانشجو گزینش ‏کرده و همانند دانشگاه مرجع عمل می نمایند ولی ‏تنها دپارتمانها و دانشکده های خود را اداره می نمایند ‏و کالجهای تابعه به خود ندارند.‏از ‏جمله انها دانشگاه سیمبايسس و بهاراتی شهر پونا ‏می باشند.‏
این دانشگاهها که دانشگاههای مادر نیزنامیده می شوند بطور مستقل هر کدام جداگانه کنکور برگزا رمی ‏نمایند ودانشجويان بر حسب نمره اخذ شده گزينش ميشوند. هر کدام ‏از این کالجها راساٌ نیز اقدام به پذیرش دانشجو در ‏برخی رشته های محدود می نمایند ولی رشته ها ‏و دوره هائی که از طرف دانشگاه مرجع اداره می ‏شوند معتبر می باشند .با در دست ‏داشتن پذیرش از دانشگاه مرجع دانشجو هم در ‏دپارتمان اصلی دانشگاه و در کالجها و انستیتوهای ‏وابسته به دانشگاه قادربه ادامه تحصیل می باشد.کالجها اصولا زیر مجموعه یک دانشگاه مادر مرتبط با رشته های خود محسوب می شوند و به اصطلاح از سوی او مجوز فعالیت دریافت نموده اند.

توجه : بزرگترين نظام آموزش عالی دنيا متعلق به هندی‌هاست و از هر ۸ دانشجوی ثبت‌نامی در دانشگاه‌های دنيا يك نفر هندی است.علاوه براين ۴۳ درصد كل ثبت‌نام درآموزش عالی كشورهای درحال توسعه متعلق به هندی‌ها است.

توجه : از زمانی که دانشگاههای فیلیپین و مالزی و اذربایجان و روسیه از تایید خارج شده و دانشگاههای سوریه و لبنان هم معدلی شده اند خیلی از دانشجویان عزیز ایرانی راهی دانشگاههای تراز اول هندوستان شده اند.

سيستم آموزش عالی هند از انعطاف پذيری بالايی برخوردار است، به گونه‌ای كه همواره و در هر شرايطی برای دانشجويان مقاطع مختلف امكان ادامه تحصيلات در گرايشات مختلف تحصيلی وجود دارد. گفتنی است كه در اين كشور هيچ دوره آموزشی دكترا پيوسته برخوردار نبوده و دانشجويان ملزم به گذراندن مقاطع تحصيلی كارشناسی و كارشناسی ارشد يكی پس از ديگری هستند. سپس در مراحل نهايی آموزش به تحقيق و انجام پژوهش در مقطع دكترا پرداخته و نهايتاً با تهيه پايان‌نامه و ارائه آن به استاد راهنما به دفاعيه می‌پردازند. در زمينه رشته‌های غير پزشكی نيز ۲ گرايش وجود دارد؛ يكی زير مجموعه مهندسی و ديگری زير مجموعه رشته‌ها و دوره‌های علوم .
رشته‌های مهندسی طی دوره‌های آموزشی ۴ ساله مقطع كارشناسی و دوره‌های ۲ ساله مقطع كارشناسی ارشد به علاقه مندان ارائه می‌شود. اين رشته‌ها در هندوستان به عنوان دوره‌های پيشرفته يا تخصصی نيز شناخته شده‌اند و لذا قوانين خاصی در زمينه صدور پذيرش اين رشته‌ها برای دانشجويان خارجی وجود دارد و علاوه بر اين شهريه اين دوره‌ها برای دانشجويان خارجی بسيار بالاست .
رشته‌های علوم كه همواره از اقبال بيشتری از سوی دانشجويان خارجی برخوردار بوده‌اند، از تنوع بالايی نيز برخوردار هستند. رشته‌های علوم در مقطع كارشناسی ۳ سال و در مقطع كارشناسی ارشد ۲ سال به طول می‌انجامد .
مقطع دكترا نيز شامل هيچ كلاس يا آزمون ورودی نشده و دانشجويان می‌توانند در هر يك از اين رشته‌ها با خاتمه مقطع كارشناسی ارشد ضمن برقراری ارتباط با استاد راهنما و توافق بر سر محتوای پايان نامه به انجام پژوهش بپردازند .

لازم به ذكر است كه مدت اين تحقيقات حداقل ۲ سال و حد اكثر ۵ سال است. به عبارت ديگر دانشجويان مجاز به ارائه پايان نامه زودتر از موعد مقرر( ۲سال) نبوده و پس از ۵ سال نيز تنها در صورت صلاحديد استاد راهنما مجاز به ادامه پژوهش‌ها هستند .
از جمله مهم‌ترين رشته‌های علوم می‌توان به رشته‌های علوم پايه من جمله رشته‌هاي كامپيوتر، الكترونيك، رياضيات، فيزيك، شيمی، زيست شناسی و….. اشاره كرد. از جمله مهم‌ترين رشته‌های علوم انسانی نيز می‌توان به رشته‌های اقتصاد، مديريت، روانشناسی، زبان‌های خارجی، جامعه شناسی، باستان شناسی و … اشاره كرد .
گفتنی است كه كشور هند در مجموع ۲۳۰ دانشگاه و ۸ هزار كالج برخوردار است. جهت برگزاری كلاس‌های مقطع كارشناسی ارشد برخورداری از حداقل يك استاد، ۲ استاد يار/ دانشيار و ۵ مربی الزامی است .
علاوه بر این اکثر دانشگاه‌ها به ویژه در رشته‌های پزشکی و مهندسی به علت محدودیت‌های پذیرشی شرط معدل قرار داده و به پذیرش دارندگان معدل‌های بالاتر مبادرت می‌کنند. در برخی از مؤسسات ممتاز نظیر مؤسسات فنی علاوه بر برخورداری از نمرات بالای آموزشی آزمون ورودی و مصاحبه نیز از داوطلبان به عمل می‌آید. به عبارت دیگر داوطلبان باید در آزمون ارزشیابی ۶۰ الی ۷۰ درصد نمرات را کسب کنند. علاوه بر این داوطلبان برای پذیرش در رشته‌های فنی دانشگاه‌ها باید به احراز ۷۵ الی ۸۵ درصد نمرات نائل آیند. در این خصوص از داوطلبان در درس‌های فیزیک، شیمی، زیست شناسی، ریاضیات و زبان انگلیسی آزمون به عمل می‌آید .
شرایط قبولی در رشته‌های کارشناسی دشوار نیست. نظام تحصیلی در اکثر دانشگاه‌های هندوستان به صورت سالیانه و در تعداد محدودی از دانشگاه‌ها به صورت ترمی است. دانشگاه‌های کشور هندوستان خودمختار بوده و از مقررات مختصّ خود برخوردار هستند. این مراکز همچنین در الگوبرداری از کشورهای دیگر آزادند .
انجمن دانشگاه‌های هندوستان در برابری با معیارهای معینه توسط اعتبارنامه‌های ادبی خارج از کشور به خوبی عمل کرده است .
لازم به ذکر است که دانشگاه‌های هندوستان به مدرک دیپلم یا گواهی صادره دانشگاه‌ها یا هیأت‌های آموزشی اهمیت نداده بلکه به آزمون ارزشیابی دانش آموزان در کشور متبوع خود اهمیت فراوانی قائل هستند .

در حال حاضر تعداد ۲۲۶ نهاد همپایه دانشگاه در کشور هندوستان فعالیت دارد. از میان این دانشگاه‌ها، ۱۵۵ دانشگاه قدیمی هستند . ۳۴۰ دانشگاه نیز به دانشگاه‌های کشاورزی (شیلات، دامپزشکی، باغبانی و دامپروری)، ۱۷ دانشگاه به دانشگاه‌های مهندسی و فنی (مشتمل بر ۶ دانشکده تکنولوژی)، دانشگاه ملی حقوق، دانشکده علوم جمعیتی، دانشکده آمار، ۱ دانشگاه روزنامه نگاری، ۱ دانشگاه پزشکی، ۵ دانشگاه ، ۶ دانشگاه سانسکریتی، ۷ دانشگاه آزاد هنرهای زیبا و موسیقی و ۱ دانشگاه تاریخچه هنر و حفاظت از منابع طبیعی تعلق دارد .
گفتنی است که بیش از ۸ هزار دانشکده به عضویت این دانشگاه‌ها درآمده و بالغ بر ۵ میلیون دانشجو در این دانشکده‌ها تحصیل می‌کنند. از میان این دانشکده‌ها، ۱۵۰ دانشکده در زمینه پزشکی، ۷۵ دانشکده در دندانپزشکی، ۹۰ دانشکده در داروسازی، ۶۲ دانشکده در پرستاری، ۱۷۰ دانشکده در کشاورزی و رشته‌های مربوط به آن، ۴۲۸ دانشکده در مهندسی، ۱۱۶ دانشکده در آیورویدا (علم پزشکی مختص هندوستان) و ۷۵ دانشکده در هومیاپتی به اعطای گواهینامه‌های آموزش عالی مبادرت می‌کنند .
در میان این مؤسسات، ۴ مؤسسه مدیریتی فعالیت دارد که به عنوان مرکز آموزش پیشرفته محسوب می‌شود. در کنار این دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها چندین مرکز تحقیقاتی نیز فعالیت دارد که به انجام تحقیقات لازم در برنامه‌های آموزشی دکتری عمومی و تخصصی مبادرت می‌کند. ازجمله مهم ترین این مراکز می‌توان به مواردی همچون انجمن تحقیقات علمی و صنعتی، مرکز تحقیقات اتمی بگابا (Bgaba) ، انجمن تحقیقات کشاورزی هندوستان، انجمن تحقیقات پزشکی هندوستان و انجمن تحقیقات علوم اجتماعی هندوستان اشاره کرد .

هر دانشگاه از نظام آموزشی خاص خود برخوردار بوده و مدارکی هم تراز سایر مدارک دانشگاهی اعطا می‌کند. در دانشگاه‌های کشور ارگان اعتباریابی ملی خاصی فعالیت ندارد. اگر چه گروه‌های آموزشی از برنامه پیشنهادی کمیسیون اعتبارات دانشگاهی هند طی سال ۱۹۶۵ استقبال کردند، اما سایر توصیه‌های این نهاد اعم از شرایط ویژه کادر آموزشی، تجهیزات مورد نیاز و احداث کتابخانه‌های مستقل در دانشگاه‌ها با استقبال مواجه نشد. از آنجایی که نهاد ویژه‌ای برای تائید و اعتبارسنجی دوره‌های آموزش عالی وجود نداشت طی گزارش سال ۱۹۸۶کمیته سیاست ملی نظام آموزش عالی تشکیل چنین ارگانی را مورد تأکید قرار داده و ارگان مذکور با نمایندگان از کمیسیون اعتبارات دانشگاهی) یو.جی .سی) و انجمن دانشگاه‌های هند (AIU)تشکیل یافت.

توجه : سال تحصيلی دانشگاهی هندوستان هر ساله در ماه  جولای(تير ماه) آغاز شده و تا اواخر آوريل (فروردين ماه)  به طول می‌انجامد. نظام تحصيلی هند به صورت ساليانه بوده و طی سال تحصيلی ۲ تعطيلی مهم يكی به مدت ۳ هفته در مهر ماه و تعطيلی يك هفته‌ای در دی ماه وجود دارد

توجه : برای ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی هندوستان، برخورداری از مدرك اتمام تحصيلات متوسطه  (۲+۱۰دوازده سال تحصيل) الزامی است .

 1. سلام
  ممنون از زحمات شما, ۲تا سوال دارم. آیا از لیسانس هنر( تاتر) میشه فوقه روانشناسی خوند.
  بهترین دانشگاه برایه این رشته کدام است.
  و تمیز ترین و با امکانات ترین شهر هند برایه زندگی کدام شهر هست.

  با سپاس

  • بله می شود
   تمامی دانشگاه های مورد تایید دانشگاه های خوبی می باشند و شهر بنگلور و میسور و کلا شهر های ایالت کارناتاکا شهرهای خوب و تمیز و از لحاظ سطح سواد مردم خوب می باشد

 2. با سلام
  قصد تحصیل در هند دارم و زبانم خیلی خوب نیست راهنمایی بفرمایید. نیز در مورد رشته روابط بین الملل از گرایشات علوم سیاسی در مقطع دکترا نیز توضیح بدهیدکه کدام دانشگاه خوب است و یا در صورت امکان کسی که این رشته را خوانده معرفی نمایید.

  • سلام
   برای بهتر شدن زبانتان پیشنهاد می نماییم برای دوره های زبان اقدام نمایید و در حین دوره زبان می توانید برای دکترای خود اقدام نمایید
   که گرایش مورد نظرتان را اکثر دانشگاه هایی که علوم را دارند مثل پونا و بنگلور و میسور و … رشته درخواستی شما را دارند

 3. با سلام من دیپلم فنی و حرفه ای دارم و الان دارم کاردانی رو تموم می کنم آیا برای تحصیل در مقطع کارشناسی میشه مدرک کاردانی رو به جای پیش دانشگاهی تطبیق داد؟

  • سلام
   بله میتوان بجای پیش دراکثر دانشگاهها در نظر گرفت
   البته اگر قصد اقدام برای زیرگروه پزشکی را ندارید.

 4. با سلام میخواستم بدونم برای ادامه تحصیل در هند در رشته دندانپزشکی چقدر باید هزینه کنم وایا بصورت اقساطی میشود ثبت نام کنم چون فکر کنم هزینه خیلی زیاد است ولی خیلی علاقه به تحصیل دارم لطفا مرا راهنمایی کنید میخواهم پیش دانشگاهی را در هند بخوانم.متشکرم

  • سلام
   پیش خود را میتوانید درختد بصورت غیر حضوری بخوانید
   اگر رشته شما تجربی است میتوانید دندانپزشکی ادامه تحصیل بدهید.
   هزینه تحصیل از ۱۲۰ میلیون تومان شروع میشود به بالا
   شهریه دوره ی ۵ ساله دندان را باید در همان ۲ سال اول تسویه کنید.

  • سلام
   خیر نمیتوانید و باید تبدیل به دیپلم تجربی بنمایید
   اما برای داروسازی این امکان وجود دارد.

 5. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما
  دو تا سوال دارم سپاس گذارم اگر پاسخ بدین
  بنده دارای مدرک لیسانس منابع طبیعی و محیط زیست هستم
  می خواستم بدونم می تونم در رشته ی مکانیک خودرو یا automotiveدر مقطع کارناسی ارشد در هند مشغول به تحصیل بشم؟
  در حال حاضر مشغول گذروندن دورههای تخصصی مکانیک خودرو در سازمان فنی حرفه ای هستم{دوره های ۲۸۰۰ ساعته ایران-المان} ایا این مدرک تاثیری در گرفتن اقامت در هند رو دارد؟
  با تشکر ار لطف شما…

  • سلام
   خیر شما زیر گروه علوم هستید و نمیتوانید در زیر گروه مهندسی تحصیل کنید.
   مدرک غیر تحصیلی در گرفتن پذیرش تاثیری ندارد.

Leave a Reply to فاروق Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Website is Protected by WordPress Protection from eDarpan.com.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.