چگونگی دریافت ارز دولتی برای دانشجویان محصل در خارج از کشور

 

چگونه می توانم از اداره اعزام با هزینه شخصي، نامه معرفي به بانک برای دریافت ارز دولتی، دریافت نمایم؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Website is Protected by WordPress Protection from eDarpan.com.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.